Kontakt

KotKla.pl sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8 bud. 20A lok. 204
01-793 Warszawa

kontakt@kotkla.pl
tel. (22) 274 29 11
godziny pracy 8 - 18

NIP: 1182082919
REGON: 145990088
KRS: 0000411906
Kapitał zakładowy: 2 108 400 zł

Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego